• Usługi kamieniarskie w Szczecinie

    Usługi kamieniarskie w Szczecinie

Ubezpieczenie nagrobka

Czy warto ubezpieczyć nagrobek?

Postawienie nagrobka to koszt kilku tysięcy złotych, dlatego w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia odczujemy to dotkliwie. W Polsce na cmentarzach niestety często dochodzi do aktów wandalizmu lub zniszczeń na skutek zdarzeń losowych wynikających z nieprzewidywalności pogody. Czy można jakoś się zabezpieczyć i uniknąć strat?

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają wykupienie polisy, która jest dodatkiem do ubezpieczenia nieruchomości. Od jakiegoś czasu, cieszy się wzmożoną popularnością wśród klientów. Odszkodowanie zostanie wypłacone na pokrycie szkód, będących skutkiem zdarzeń losowych, jak np. uderzenie pioruna, upadku drzewa, czy huraganu, ale także w przypadku kradzieży i dewastacji.

Czego dotyczy polisa?

Przed podpisaniem umowy warto zrobić dokładne rozeznanie co będzie, a czego nie będzie uwzględniać ubezpieczenie. Polisa dotyczy szkód, które powstają na częściach składowych całego pomnika, czyli na tablicy napisowej, cokole, płycie, ramie oraz na rzeźbach i wazonach spojonych z którymś z tych elementów na stałe.

Standardowo ochroną nie są objęte te przedmioty, które nie są na stałe przytwierdzone do nagrobka, czyli np. kwiaty, znicze i inne  elementy dekoracyjne. Polisa nie obejmuje także szkód, które są efektem zwyczajnego starzenia się pomnika. Co więcej ubezpieczenie nie pokrywa strat związanych z osunięcie i zapadnięciem się ziemi.

Jeśli uszkodzenie nastąpi w wyniku działania zarządu cmentarza, kamieniarza czy firmy pogrzebowej w takim przypadku także nie możemy się starać o wypłacenie odszkodowania. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, trzeba wyegzekwować rekompensatę bezpośrednie od firmy, która dokonała zniszczeń.

Zakład kamieniarski Szcezcin

Zakład Kamieniarski HERRA | ul. Gdańska 6| 70-660 Szczecin
tel. 693 728 299 | marcinherra@interia.pl