• Nagrobki w Szczecinie

    Nagrobki w Szczecinie

Konstrukcja nagrobka

Elementy składowe pomnika

Na wygląd nagrobka składa się kompozycja wszystkich części składowych. Wszystkie elementy są powtarzalne, jednakże ich kształt i forma mogą się różnić, co wpływa na indywidualny charakter każdego pomnika nagrobnego. W zależności od potrzeb, ale także od wymogów cmentarza, mogą mieć różną wielkość, choć są pewne standardy w tym względzie. Podstawowymi elementami składającymi się na konstrukcję nagrobka są: podkład, rama, płyta, cokół i głowica.

  • Podkład, to niewidoczna, znajdująca się w ziemi betonowa forma, stanowiąca bazę, na której opiera się cały nagrobek. Dzięki temu zachowana jest stabilność i nośność konstrukcji.
  • Rama to boczne ścianki nagrobka, na których ułożona jest płyta. Jej zadaniem jest tworzenie podpory, pod główne elementy, wpływające na efekt wizualny. Wykonana jest z tego samego kamienia, co pozostała część pomnika, stwarza spójną, harmonijną całość.
  • Płyta to największy element, pełniący rolę dekoracyjną. Jej grubość standardowo wynosi 5 cm, natomiast długość i szerokość zależna jest od rodzaju nagrobka. Płyta ma zazwyczaj gładką powierzchnię, ale stosuje się też tzw. płyty łamane, czyli umieszczone na różnych poziomach - rzecz dotyczy najczęściej nagrobków podwójnych. Krawędzie mogą być półokrągłe, frezowane lub kanciaste. Czasami, jeśli nagrobek nie posiada głowicy, to na płycie umieszczane są napisy. Na płycie można umieścić elementy dekoracyjne przytwierdzone na stałe, jak np. kamienna księga lub wazon, lub dekoracje czasowe, kwiaty, znicze, stroiki.
  • Cokół, to fragment nagrobka, którego zadaniem jest połączenie głowicy z płytą nakrywową. Nie jest jednak elementem koniecznym, gdyż istnieją nagrobki., gdzie tablicę napisową lokuje się bezpośrednio na płycie. Na cokole czasem umieszcza się napisy o charakterze religijnym, jego kształt  i wysokość dopasowuje się do całego projektu.
  • Głowica, to najbardziej wyeksponowana część nagrobka. Jest to pionowa płyta, na której umieszcza się napisy, mówiące o osobie zmarłej. Napis można wykonać różnymi sposobami - metodą piaskowania, lub nakleić pojedynczo metalowe litery lub wykuć je ręcznie. Te ostatnie można pokryć płatkami złota lub srebra. Wymiary i kształt głowicy mogą być dowolne. Na głowicy często umieszcza się także portret osoby zmarłej lub wizerunki świętych, krzyż i sentencje. Czasem głowica jest dzielona na dwie części lub jeśli jest węższa niż szerokość płyty, to obok ustawia się krzyż.

Zakład kamieniarski Szcezcin

Zakład Kamieniarski HERRA | ul. Gdańska 6| 70-660 Szczecin
tel. 693 728 299 | marcinherra@interia.pl